article banner
Legal

UBO-register - update

De nieuwe FAQ over het UBO-register is op 2 april 2019 gepubliceerd, waarin enkele voorheen onduidelijke situaties worden verhelderd:

In geval van onrechtstreeks gehouden percentages

Onrechtstreeks (d.w.z. via een tussenliggende vennootschap) aangehouden percentages moeten worden opgeteld bij rechtstreeks aangehouden percentages om te bepalen of iemand een uiteindelijke begunstigde (hierna ‘UBO’) is.

Voorbeeld: Wanneer iemand 10% van de aandelen rechtstreeks in bezit heeft en 18% van de aandelen onrechtstreeks (bijvoorbeeld 18% wordt gehouden door een tussenliggende vennootschap waarvan de natuurlijk persoon 100% in handen heeft), dan moet men het onrechtstreeks aangehouden percentage optellen bij het rechtstreeks aangehouden percentage (10% + 18% = 28% > 25%). De persoon moet in dat geval worden geregistreerd als UBO.

Gehuwde aandeelhouders

Wettelijk systeem

Indien de aandeelhouders zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel, dienen de percentages van aandelen gehouden door beide echtgenoten te worden opgeteld.

Voorbeeld: Elke echtgenoot bezit 20% van de aandelen. Dit betekent dat zij samen 40% (> 25%) van de aandelen hebben. Beide echtgenoten moeten dan geregistreerd worden als een gegroepeerde UBO.

Scheiding van goederen

Indien de aandeelhouders zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, dienen de percentages aangehouden door beide echtgenoten niet te worden opgeteld.

Voorbeeld: Elke echtgenoot bezit 20% van de aandelen. Men moet het aandelenpercentage van beide echtgenoten individueel beschouwen, wat betekent dat geen van beide echtgenoten de drempel van 25% overschrijdt. Geen van de echtgenoten wordt beschouwd als UBO.

Opsplitsing van eigendomsrechten (blote eigendom – vruchtgebruik)

Indien de blote eigenaar meer dan 25% van de aandelen bezit, dient de blote eigenaar te worden geregistreerd als persoon in “bezit van een toereikend percentage van het kapitaal”. In het veld “opmerkingen” dient te worden genoteerd dat deze persoon de blote eigenaar is.

Indien de vruchtgebruiker meer dan 25% van de stemrechten heeft, dient de vruchtgebruiker te worden geregistreerd als de persoon in “bezit van een toereikend percentage van de stemrechten”. In het veld “opmerkingen” dient te worden genoteerd dat deze persoon de stemgerechtigde vruchtgebruiker is.

Onverdeeldheid

In geval van onverdeelde eigendom van aandelen die meer dan 25% van het kapitaal of stemrechten vertegenwoordigen, dienen alle onverdeelde eigenaars van deze aandelen te worden geregistreerd als een gegroepeerde UBO. In de benaming van de groep dient te worden gespecificeerd dat het gaat om een onverdeeldheid.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het UBO register, aarzel niet onze collega’s Tim Dausy en Ellen Van Ingelgem te contacteren.