article banner

Forensic services

Zorg ervoor dat de integriteit van uw organisatie wordt beschermd.

Wereldwijd worden dynamische organisaties geconfronteerd met bedreigingen die hun groei op het spel zetten. Big data en cloud-based oplossingen houden risico’s in voor uw integriteit. Uw organisatie is mogelijk kwetsbaar voor geschillen, fraude, diefstal,…

In een wereld waarin meer en meer rechtzaken en een toenemende regelgeving vragen om meer transparantie en verantwoording, helpen wij u deze uitdagingen te beheersen en op te lossen.  

Snel groeiende ondernemingen hebben nood aan adviseurs die hun organisatie grondig onder de loep nemen en die gedetailleerde oplossingen bieden. Onze teams zijn opgeleid om onregelmatigheden op te sporen en te rapporteren. Onze internationaal geïntegreerde teams van forensische en juridische experten leggen zich volledig toe op het blootleggen en voorstellen van bewijsmateriaal, het opsporen van fraude en het ondersteunen van ondernemingen die reeds een rechtzaak, alternatieve conflictremediëring of onderzoek hebben lopen. Zij begrijpen de toegenomen rol van IT in het proces en houden eveneens rekening met cyber security en de traceerbaarheid in uw accounting tools.

Partner

Isabel Derison

Business Risk Services

Neem contact op

Hoe Grant Thornton u kan helpen

Ons gespecialiseerd team op het vlak van fraude en digitale technologie voert fraude onderzoeken uit bij vermoedens van fraude, omkoping, corruptie, integriteitsinbreuken, enz.

Daarnaast bieden we diverse diensten aan met betrekking tot het beheer van frauderisico’s, zodat organisaties hun frauderisico’s begrijpen en proactief maatregelen kunnen treffen.

Meer concreet bieden we de volgende diensten aan:

  • onderzoek op het vlak van fraude en regelgeving
  • beheer en omkadering van frauderisico’s
  • Trainingen rond fraudebewustmaking
  • integriteits- en cultuurevaluaties
  • digitaal forensisch onderzoek, e-discovery en data-analyses
  • diensten ter voorkoming van omkoping en corruptie.