article banner

Interne audit & IT-audit

Een gepaste interne auditfunctie helpt dynamische organisaties hun risico’s te beheersen.

Organisaties worden geconfronteerd met evoluerende strategische, financiële, operationele en technologische uitdagingen.

Een effectieve interne auditfunctie kan in een dergelijke context een onafhankelijke en objectieve bijdrage leveren rond de evaluatie van interne controles en risicobeperking.

Een doeltreffende Interne Auditfunctie vereist een bekwaam team die in staat is om risico’s te evalueren rond de uitdagingen waarmee organisaties zich vandaag geconfronteerd zien. Zo moeten organisaties:

 • bepalen of de huidige interne auditcapaciteit volstaat om aan het risicoprofiel van de onderneming te beantwoorden en het toekomstige interne auditplan uit te voeren
 • gebruikmaken van toonaangevende praktijken en inzichten uit diverse markten en sectoren
 • het interne auditplan en het algemene risicokader van de organisatie evalueren in functie van de veranderende omgeving
 • intern een gespecialiseerd team uitbouwen en ondersteunen, dat de nodige waarborgen en inzichten kan bieden. Aangezien dit niet haalbaar of kosteneffectief is voor elke organisatie, kijken onze klanten naar ons om hen deze diensten te leveren of hen daarin te ondersteunen.
Partner

Isabel Derison

Business Risk Services

Neem contact op

Hoe Grant Thornton u kan helpen

Onze teams bieden u een onafhankelijke en objectieve ondersteuning – van een volledig uitbestede interne auditfunctie tot een eenmalige gespecialiseerde risico-evaluatie.

Onze ervaren, gecertificeerde en senior interne auditors gaan daarbij een heus partnerschap met u aan, dat alle aspecten van een interne auditfunctie omvat. Wij kunnen u helpen met:

 • het verstrekken van interne auditdiensten en het ondersteunen van bestaande teams door ervaren interne auditors en/of relevante deskundigen ter beschikking te stellen
 • het volledig uitbesteden van de interne auditfunctie aan te bieden;
 • het verrichten van gerichte onafhankelijke proces-, risico- en interne controle-evaluaties
 • het overdragen van kennis via opleidingen op maat en ondersteuning op de werkvloer
 • het voorbereiden van een interne auditplan
 • het doorlichten van de financiering van projecten in de openbare sector en het evalueren van de deugdelijkheid van het financiële beheer van de respectieve fondsen
 • het verstrekken van advies over de implementatie en/of transformatie van interne audits
 • het beoordelen van de kwaliteit van interne audits (QAR)
 • het verlenen van advies aan het auditcomité
 • het uitvoeren van IT-audits en het evalueren van risico’s binnen IT-systemen en -processen
 • het bieden van projectgaranties
 • het verstrekken van advies op het vlak van gegevensbescherming en privacy (GDPR)
 • het leveren van security evaluaties (ISO 27001)
 • het leveren van advies inzake cyber security.