article banner

Voordelen alle aard - nieuwe voordeligere forfaits

Vanaf 1 januari 2018 verlaagt het bedrag van bepaalde zeer courant gebruikte belastbare voordelen van alle aard en komt er eindelijk een harmonisatie op fiscaal en socialezekerheidsvlak.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen (bedrag per maand): 

  Tot 31 december 2017                                     Vanaf 1 januari 2018
  Fiscaal Sociaal Fiscaal & sociaal
PC of laptop €15 €15 €6
Tablet Werkelijke waarde €15 €3

Mobiele telefoon
(gsm of smartphone)

Werkelijke waarde €12,5 €3
Telefoonabonnement
(vast of mobiel)
Werkelijke waarde €12,5 €4
Internet
(vast of mobiel)
€5 €5 €5

Twee belangrijke opmerkingen betreffende bovenstaande:

  • Internet: het forfait van €5 voor het kosteloos ter beschikking stellen van een internetaansluiting (vast of mobiel) geldt ongeacht het aantal toestellen dat gebruik maakt van deze aansluiting. Het forfait moet dus maar éénmaal aangerekend worden. 
    De andere forfaits (PC, mobiele telefoon, …) gelden per toestel.
  • Er moet vanaf 1 januari 2018 dus een cumul gemaakt worden van de verschillende forfaits naargelang het toegekende voordeel:
    • Een GSM + telefoonabonnement = €7 per maand
    • Een smartphone + telefoonabonnement + data = €12 per maand

Bovenstaande wijzigingen zullen in principe automatisch worden aangepast door uw sociaal secretariaat in de payroll van uw medewerkers of bedrijfsleiders. Aarzel echter niet de begunstigden te verwittigen ! Indien in bestaande (arbeids-)overeenkomsten uitdrukkelijk de “oude” bedragen zijn vermeld, dienen deze overeenkomsten gewijzigd te worden, bijvoorbeeld door het sluiten van een addendum aan de overeenkomst.

Heeft u enige vragen over bovenstaande of over andere personeelsgerichte onderwerpen, aarzel dan zeker niet om Jeroen Bouwsma of Hélène Scheurwegen te contacteren.