article banner
GrowthBlog

Winnovatie: Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek en Ontwikkeling extra renderen

Frederik De Graeve Frederik De Graeve

Staat u er soms bij stil dat de innovatie, die u beschouwt als een onderdeel van uw
normale bedrijfsvoering, misschien wel in aanmerking komt voor fiscale
incentives voor ‘Onderzoek en Ontwikkeling’?    

Als bedrijfsleider of manager van een KMO of een kleinere onderneming, bent u voortdurend bezig om uw activiteiten te optimaliseren. U zoekt ook steeds naar nieuwe producten en  manieren om uw diensten aan te bieden.  Maar staat u er soms bij stil dat die innovatie, die u beschouwt als een onderdeel van uw normale bedrijfsvoering, misschien wel in aanmerking komt voor fiscale incentives voor ‘Onderzoek en Ontwikkeling’. 

Start door uzelf de volgende vragen te stellen: 

Stelt u onderzoekers tewerk ?  Weet dan dat u mogelijk een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 80% kan bekomen voor deze medewerkers. 

Investeert u in infrastructuur, apparatuur, machines, … om uw innovatie of optimalisatie te realiseren?  Denk er dan aan dat u voor deze investeringen in aanmerking kan komen voor een investeringsaftrek of belastingkrediet. 

Heeft u uw innovatie of nieuw product beschermd via een octrooiaanvraag?  Vergeet dan niet dat bepaalde inkomsten die voortkomen uit de commercialisering van uw octrooi of de producten gebaseerd op uw octrooi mogelijk voor 80 % vrijgesteld kunnen worden van vennootschapsbelasting.  

Uiteraard zijn aan deze incentives voorwaarden verbonden en dient u procedures te doorlopen om ze aan te vragen.  Als adviseurs helpen we onze klanten te bepalen of hun activiteiten kwalificeren voor de voormelde fiscale voordelen.  We staan hen bij om de nodige formaliteiten te vervullen.  Indien verdere optimalisatie mogelijk is, zullen we u advies verstrekken op maat van uw onderneming.  

Voor een meer uitgebreide uiteenzetting over fiscale optimalisaties voor Onderzoek en Ontwikkeling, lees zeker onze Winnovatie brochure “O en O brochure".

Voor bijkomende informatie en advies op maat van uw onderneming,  neem contact op met ons.