• Grant Thornton’s International Women in Business Report 2019

Is de sterke toename van de vertegenwoordiging van vrouwen in het topmanagement louter een reflexmatige reactie op het huidige sociale klimaat?

ANTWERPEN - Uit Grant Thornton’s laatste Women in Business Report blijkt dat wereldwijd het percentage bedrijven met ten minste één vrouw in het topmanagement is gestegen tot 87%, een stijging van 21% over twee jaar, of een toename van 12% in het afgelopen jaar. Dit is ook het hoogste percentage sinds 15 jaar geleden het onderzoek begon (2004).

Evenzeer bemoedigend is de vaststelling dat vrouwen nu 29% van het topmanagement uitmaken. Ook dat is het hoogste percentage ooit.

Toch heeft slechts 15% van de bedrijven wereldwijd een vrouwelijke CEO. Dit toont aan dat, ondanks het feit dat er steeds meer vrouwen plaatsnemen aan de topmanagementtafel, de genderpariteit in topfuncties nog altijd ver weg is.

Deze cijfers zijn echter wel een sterke aanwijzing dat genderpariteit ernstig wordt genomen door de bedrijven omwille van een aantal externe factoren zoals meer transparantie, rapportage van loonkloof tussen mannen en vrouwen en de publieke aandacht voor acties zoals de #MeToo-beweging. Grant Thornton vertrouwt erop dat deze trend zich de komende jaren zal verderzetten.

Genderdiversiteit in cijfers

Opkomende economieën in Afrika en de ASEAN-landen tekenen de hoogste score op voor ondernemingen met minstens één vrouw in het hogere management, met name 94%. Zij worden onmiddellijk gevolgd door Noord-Amerika met 92%, voor het tweede jaar op rij een stijging met meer dan 10%. De APAC-landen en Oost-Europa hebben beide 85% ondernemingen met minstens één vrouw in het topmanagement. De Europese Unie daarentegen scoort op één na het ‘slechtst’ met 84%, ondanks een stijging met 11% ten opzichte van vorig jaar. En Latijns-Amerika sluit de rangen met 83% maar tekent wel de hoogste stijging op met 18% tegenover vorig jaar.

Gemiddeld 29% van de ondernemingen hebben vrouwen in senior management teams. Koploper is Oost-Europa met 32%, rode lantaarn Latijns-Amerika met 25%.

En topmanagementfuncties voor vrouwen wereldwijd? Slechts in 15% van de gevallen betreft het een functie als CEO of managing partner, en 20% als hoofd marketing. Functies als CFO (34%) en HR-directeur (43%) worden het vaakst door vrouwen bekleed.

Welke acties stimuleren de genderdiversiteit?

Gelijke toegang verlenen tot carrière-ontwikkelingsmogelijkheden en het creëren van een inclusieve cultuur op de werkplek blijken de 2 voornaamste maatregelen waar respectievelijk 34 en 31% van de ondervraagde bedrijven voor gaan.Belangrijk blijkt ook het herbekijken van de manier van rekruteren (24%) en, eenmaal vrouwen zijn gerekruteerd, is een retentiebeleid cruciaal. Het aanbieden van flexibele werkmogelijkheden (parttime, werken op afstand, ouderschapsverlof,…) scoort hierbij hoog. Grant Thornton pleit bovendien voor het stimuleren van het mentorship en -sterker nog- het sponsoren van vrouwelijke werknemers omdat die het geloof in reële doorgroeimogelijkheden in de hand werken. 

Waarom is genderdiversiteit belangrijk voor bedrijven?

Eerdere berekeningen toonden de opportuniteiten aan die gepaard gaan met een diversiteitsbeleid. Uiteenlopende denkpatronen brengen, in de huidige, snel evoluerende business omgeving, groeimogelijkheden met zich mee die vertaald worden in commerciële successen. Dit werd eerder becijferd bij de grootste beursgenoteerde bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en India. Hieruit bleek dat de bedrijven met genderdiversiteit binnen de raden van bestuur beter presteren dan bedrijven met enkel mannelijk samengestelde raden van bestuur. 

Sigrid Viselé, partner Grant Thornton Belgium, stelt het als volgt: “Ons management comité bestaat voor 60% uit vrouwen, een mooie stap in de juiste richting. Wij zijn voorstander om het diversiteitsprincipe top down te promoten en te incorporeren in ons overall beleid en onze kernwaarden. De diverse acties die ervoor zorgen dat het aantal vrouwen in senior management toeneemt, zoals flexibel werken en een aangepast rekruteringsbeleid, zullen echter op regelmatige basis moeten worden gecontroleerd op effectiviteit en bijgestuurd waar nodig.”

“Onze business is een 100% people business.”, vult Koert Verbruggen, CEO Grant Thornton Belgium, verder aan. “Diversiteit is één van onze topprioriteiten. We streven naar een uiterst aangename werksfeer voor iedereen en trachten een optimale work-life balans te garanderen. Op die manier willen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid concreet opnemen. Een inclusieve bedrijfscultuur is de beste garantie om onze cliënten gepersonaliseerde oplossingen te bieden die hen meer sereniteit en minder zorgen geven, en hen bovendien de optie bieden om zelf sneller te groeien.”