article banner
Webinar

ESG-implementatie: de juiste mensen op de juiste plaats

“Reis nooit alleen als u aan een ESG-traject begint” was een van de belangrijkste boodschappen tijdens onze ESG-webinar op 18 oktober. Dit webinar maakt deel uit van een serie die elke kmo door het lange maar zeer lonende ESG-journey loodst.

Na de inleiding door Jan De Brabanter, Secretaris-Generaal van Beci, benadrukte Isabel Derison, Partner Business Risk Services bij Grant Thornton, het cruciale belang van het opzetten van een degelijke ESG-governance binnen uw organisatie alvorens verdere stappen te ondernemen. “Governance draait om het op orde krijgen van de fundamenten om je ESG-reis succesvol te maken”, zoals zij het verwoordt. Om dit te doen moet elk bedrijf beginnen met het beoordelen van zijn zogenaamde ESG-volwassenheid. Dit gebeurt door het beantwoorden van een aantal vragen met betrekking tot de bekendheid van het bestuur, c-executives en personeel met ESG-concepten, reeds genomen initiatieven en plannen, de mate van betrokkenheid bij stakeholders, de integratie van ESG-factoren in de strategie en rapportage van het bedrijf.

“Een succesvol ESG-proces hangt af van twee fundamenten: bereidheid en rijpheid. Beide moeten eerst worden beoordeeld bij het ontwerpen van een ESG-governancestructuur.”

Isabel Derison (Grant Thornton)


Op basis van de antwoorden kan een bedrijf dan een consistente ESG-governancestructuur uitwerken, met inbegrip van personen en instanties die belast zijn met de strategie, plannen en uitvoering (“Wie wil ik aan boord?”) binnen en buiten de organisatie (“Hebben we adviseurs nodig?”), rapportagelijnen en controlemechanismen. Naast een volledig betrokken raad van bestuur dringt Isabel Derison aan op de bewustwording van alle medewerkers. De ESG-strijd winnen vereist daarom een goed plan voor werknemersbetrokkenheid dat
iedereen ervan overtuigt dat ESG-compliance een kans is en geen beperking.

“Om werknemers betrokken te houden, moeten zij voortdurend op de hoogte blijven en zich terdege bewust zijn van wat er op het spel staat.”

Sien Van den broeke (Too Good To Go)


Sien Van den broeke is Societal Impact Manager bij Too Good To Go, het bedrijf dat voedselverspilling wil uitbannen in alle landen waar het actief is. Met zo’n missie hoeft het geen betoog dat ESG deel uitmaakt van het DNA van het bedrijf. “Het primaire doel van ons bestaan is het bereiken van sociale impact”, bevestigt ze. Toch blijft ESG-bewustzijn een dagelijkse plicht. “Ook al maakt een doelgerichte organisatie ons tot een aantrekkelijke werkgever, om medewerkers betrokken te houden is het nodig dat ze voortdurend op de hoogte blijven en zich zeer bewust zijn van wat er op het spel staat”, zegt ze.

“Je medewerkers niet meenemen voordat je dat bij klanten doet, kost je veel geloofwaardigheid, geld en tijd.”

Roel Castelein (Ziegler)


Roel Castelein, Corporate Sustainability Manager bij het logistieke bedrijf Ziegler, is het daar roerend mee eens. First thing first: wil je dat je ESG-engagement geloofwaardig is voor je klant, dan begint het met het inschrijven van je eigen personeel. “Ik deel nu nog mijn ESG-vissen, maar ik wil dat iedereen straks leert vissen en een deel van de verantwoordelijkheid draagt.”
De briefing die hij van zijn CEO kreeg was glashelder: “Het bedrijf bestaat al meer dan een eeuw, maar als we nu niet beginnen met de overgang, zijn we over 2 of 3 generaties failliet”. Het is een kwestie van regelgeving, maar ook van toegang tot financiering en verzekeringen, en van integratie in de waardeketens van de toekomst.
Om deze doelen te bereiken is de heer Castelein een groot voorstander van partnerschappen, zoals die Ziegler heeft gesloten met Interparking om last mile leveringen via bakfietsen te verzorgen. “Ik zoek heel erg naar coalities van bereidwilligen. “Het leuke is dat België een klein land is waar je gemakkelijk aansluiting vindt”, zegt hij.
Als voormalig consultant bij Microsoft gelooft hij ook dat IT-systemen enorm zullen helpen bij het meten van ESG-prestaties onderweg.

Het implementeren van een ESG-beleid is een langdurig proces. Om kmo’s te helpen, zullen Grant Thorton, BECI, en vele andere deskundigen binnen de ESG Countdown Community een praktische mix van theorie, tips, getuigenissen en inzichten delen tijdens een reeks maandelijkse webinars in 2022-2023 die worden georganiseerd door Grant Thornthon, CONNECTS en Beci.

Herbekijk deze webinar:Of sluit aan bij onze ESG-Countdown Community.

 

In samenwerking met:

imagexnlgl.png imageknzko.png