article banner
VAT

Het momentum van de btw in tijden van corona

Nele Pichal Nele Pichal

De Belgische regering heeft ook op het vlak van btw een aantal specifieke maatregelen genomen om ondernemingen in de mogelijkheid te stellen het hoofd te bieden aan de coronacrisis. Maar bepaalde reeds bestaande btw-maatregelen vormen mogelijkerwijze nu reeds een opportuniteit voor uw onderneming.

Specifieke maatregelen voor bepaalde transacties (sectoren)

Om de zwaar getroffen horeca-sector ademruimte te geven werd de tijdelijke btw-tariefverlaging ingevoerd. Restaurant- en cateringdiensten, inclusief niet alcoholische dranken, zijn tot 31 december 2020 onderworpen aan het btw-tarief van 6% (in plaats van 12% of 21% voor dranken). De alcoholische dranken blijven in ieder geval nog steeds onderworpen aan 21%.

Daarnaast zijn er de tijdelijke maatregelen inzake (1) het verlaagd btw-tarief van 6% op mondmaskers en hydroalcoholische gels, (2) de vrijstelling van rechten en btw bij invoer van bepaalde goederen ter bestrijding van het coronavirus en (3) het behoud van de btw-aftrek bij de schenking van bepaalde goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura tijdens de coronacrisis. Deze laatste maatregel bestond reeds maar wordt nu uitgebreid naar goederen die bepaalde noden in het kader van de coronacrisis moeten invullen, zoals computers voor scholen en allerlei medisch materiaal. Ook de begunstigde instellingen zijn uitgebreid. Naar formaliteiten toe werd een gelijkaardige regeling voorzien als de schenking van voedseloverschotten en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen.   

Uitstel van aangifte en betaling btw

De tijdelijke maatregelen inzake uitstel van betaling van de btw en het uitstel voor de indiening van de btw-aangiften (alsook intracommunautaire opgaven en jaarlijkse klantenlisting) zijn weliswaar inmiddels reeds voorbij maar komen mogelijks (gedeeltelijk) nog terug. Hetzelfde geldt voor de tijdelijke maatregel inzake de versnelde teruggave van btw-krediet van maandaangevers.

Andere stimulans ter bevordering van de cashflowpositie van ondernemers is de afschaffing van het verplichte decembervoorschot in 2020.

Voor ondernemers in financiële moeilijkheden kan bovendien een afbetalingsplan aangevraagd worden voor schulden ten aanzien van de Belgische schatkist, ontstaan ten gevolge van de coronacrisis. Daarbij wordt tegelijk een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten verleend en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Maar ook andere opportuniteiten

Maar men moet verder kijken dan de maatregelen die nu ingevoerd zijn enkel in het kader van de coronacrisis.

Een onderneming kan zichzelf financiële ademruimte geven door optimaler gebruik te maken van reeds bestaande maatregelen die tot op vandaag misschien onbenut zijn gebleven. Vermijd uw onderneming reeds maximaal voorfinanciering van btw (bijvoorbeeld via een verleggingsvergunning voor invoer-btw of via een maandelijkse teruggaafvergunning)? Zijn er misschien mogelijkheden voor (verdere) optimalisaties van btw-aftrek? En ga zo maar door. 

Een btw-scan, btw-audit of bespreking kunnen quick wins, efficiënties en besparingen identificeren, alsook mogelijke optimalisaties aanduiden die de cash-flow positie binnen uw onderneming ten goede komen. Tegelijk kunnen eventuele (aanslepende) risico’s aangepakt worden. Het is nu dat u zich kan voorbereiden op de toekomst, met een gezond en efficiënt bedrijf dat alle ballast overboord heeft gegooid en onnodige administratieve lasten heeft weggewerkt.

Bekijk btw niet louter als een belasting, maar ontdek de toegevoegde waarde voor uw onderneming.

Ons team van ervaren btw-experts staat voor u klaar om u die toegevoegde waarde aan te reiken.