article banner
Webinar

Hoe jouw bedrijf ESG Compliant maken?

Het implementeren van een ESG-beleid is een langdurig proces. Om kmo’s te helpen, zullen Grant Thorton, BECI, en vele andere deskundigen binnen de ESG Countdown Community een praktische mix van theorie, tips, getuigenissen en inzichten delen tijdens een reeks maandelijkse webinars in 2022-2023 die worden georganiseerd door het CONNECTS-platform.

Waarom ESG een goede investering is

“Waarom investeren in ESG? En waar te beginnen?”, kan elke KMO in Brussel zich afvragen. Naast vele andere redenen, waaronder regelgeving en compliance, komt een heel direct antwoord steeds duidelijker naar voren: als u de komende jaren zaken wilt doen met een groot bedrijf, zijn eigen leveranciers of zelfs wilt deelnemen aan een openbare aanbesteding, zal ESG (Environment, Social, Governance) zich aan u opdringen. Maar afgezien van de noodzaak creëert ESG waarde omdat het toevallig de beste manier is om een bedrijf succesvol en weerbaar te maken in de toekomst.

“Het ontbreken van rapportagestandaarden heeft van ESG-rapporten marketinginstrumenten gemaakt, met een aanzienlijk risico op greenwashing”


Isabel Derison (Grant Thornton)


Waarom en hoe?

Het inslaan van een ESG-traject is echter een langdurige inspanning met verschillende mijlpalen, zoals Isabel Derison, Partner Business Risk Services bij Grant Thornton, uitlegt. Het stapsgewijze proces omvat bewustwording en governance (wie is verantwoordelijk?), het in kaart brengen en bespreken van belanghebbenden, materialiteitsbeoordeling (hoe beïnvloedt het milieu uw bedrijf en welke onderdelen van uw activiteiten hebben de meeste impact op het milieu), prioritering & actieplan, duurzaamheidsstrategie en -proces, instrumenten en gegevensanalyse, rapportage en certificering).

“Hoe sneller we veranderen, hoe minder het ons collectief zal kosten… Brussel moet de hoofdstad van de economische transitie worden en onze bedrijven moeten de beste zijn”.


Barbara Trachte (staatssecretaris Brussels Gewest)


Openbaar landschap

Voor Barbara Trachte, staatssecretaris voor het Brussels Gewest, vereist de strategie van de regering voor een “verschuivende economie” – die de koers uitzet naar een koolstofvrije economie tegen 2050 – de volledige inzet van alle spelers. Vanaf 2024 zal het Gewest meer steun verlenen aan bedrijven die zich verbinden tot ESG. Tegen 2030 zal het de steun aan bedrijven die dat niet doen, stopzetten. De beschikbare overheidsinstrumenten zullen worden geheroriënteerd, van leningen en kapitaalinvesteringen (finance&invest.brussels) tot aanbestedingsprocedures, ondersteuning (Hub Brussels), huisvesting (Citydev en de haven van Brussel) en innovatie (Innoviris). De overheden zullen vertrouwen op het publieke en private aanbod van labelling en ESG-rapportering om de voorbeeldbedrijven te identificeren die overheidssteun zullen genieten.

Volgens Odile Vekemans, experte op het kabinet van Brussels minister van Milieu, Alain Maron, is het verminderen van de milieu-impact van een bedrijf een inspanning op meerdere fronten. De meest voor de hand liggende manier is het aanpakken van de CO2-uitstoot in verband met verwarming, koeling en transport. De regio heeft daartoe verschillende renovatieplannen voor gebouwen (renolutie) en mobiliteitsplannen opgesteld waarvan bedrijven kunnen profiteren. Een andere manier is om afval beter te recycleren, aangezien niet minder dan 7% van de Brusselse CO2-uitstoot afkomstig is van onze afvalverbrandingsovens.

Toegang tot kapitaal

Nu fondsen en kapitaalinvesteerders getuige zijn van toenemende ESG-transparantie-eisen van zowel de wet als hun klanten, legt Jessica Peters, Head of ESG bij Argos Wityu, uit hoe dit zich vertaalt in de relatie tussen participatiemaatschappijen en de bedrijven waarin zij investeren. Beoordeling vóór de overname van specifieke ESG-risico’s en kansen, voortdurende ESG-ondersteuning en monitoring (waaronder het eisen van een jaarlijkse CO2-voetafdruk en een actieplan voor CO2-reductie) zijn onderdelen van de gereedschapskist. Jessica benadrukt ook dat ESG een voortdurend doorlopend project is in een bedrijf.

“ESG is een belangrijk en urgent onderwerp, maar het aanpakken ervan is geen sprint maar een marathon.”


Deep Parekh (MakeOurFuture)


Marathon

Voor de laatste spreker Deep Parekh, medeoprichter van MakeOurFuture, gaat het bij de overstap naar ESG om de overgang van een compliance naar een growth mindset. De ervaring leert dat het volledig omarmen van een ESG-aanpak uw stakeholders een gevoel van continuïteit geeft en de mogelijkheid om banden te versterken met kopers die uw waarden delen. ESG zal u in staat stellen publieke markten te veroveren, u de kans bieden u te onderscheiden van concurrenten, u dwingen producten en processen te heroverwegen en dus te innoveren, talent aan te trekken, meer toegang te krijgen tot kapitaal en zich in te zetten voor de gemeenschappen om u heen… Duurzame merken hebben dan ook een premie van 30% ten opzichte van niet-duurzame merken”, besluit hij.

Herbekijk onze eerste webinar door aan te sluiten bij onze ESG Countdown Community via deze link.

Herbekijk de webinar:

In samenwerking met:

imagexnlgl.png imageknzko.png