article banner
VAT

Tijdelijke verlaging btw-tarief elektriciteit

Lorien Van den Bempt Lorien Van den Bempt

Om tegemoet te komen aan de stijgende energieprijzen, heeft de federale regering beslist om het btw-tarief op elektriciteit en gas tijdelijk te verlagen van 21% naar 6%.

De steunmaatregel van 6% btw is automatisch van toepassing op het verbruik van:

  • elektriciteit voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 30 september 2022[1]. Het 6% btw-tarief geldt enkel voor natuurlijke personen met een ‘residentieel’ of ‘niet-professioneel’ contract met een elektriciteitsleverancier. Het onderscheidend criterium is het al dan niet meedelen van het ondernemingsnummer. In de praktijk komt dit neer op een korting van 15% op de elektriciteitsfactuur voor de eindconsument.
  • aardgas voor de periode 1 april 2022 tot en met 30 september 2022[2]. De modaliteiten hiervan dienen nog te blijken uit de wetteksten (niet gepubliceerd).

Voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 zullen de voorschotfacturen door de elektriciteit- (en gas-)leveranciers worden gefactureerd aan het verlaagd btw-tarief van 6%. De voorschotfactuur voor elektriciteit die in maart 2022 wordt uitgereikt, zal nog 21% btw vermelden aangezien de boekhoudsystemen van de energieleveranciers niet in maart konden worden aangepast. De omrekening naar het juiste btw-tarief van 6% zal dan gebeuren via de eindafrekening.

Volledigheidshalve geven we nog mee dat het verlaagd btw-tarief in principe wordt toegepast op het daadwerkelijk verbruik tijdens de periode maart 2022 tem juni 2022. Een (kunstmatige) verhoging van de voorschotfactuur tijdens deze periode zal bijgevolg geen invloed hebben op het toegepaste btw-tarief voor de uiteindelijke prijs.

Het Koninklijk Besluit met de tijdelijke regeling voor elektriciteit werd op 28 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (nog geen publicatie voor de tariefverlaging voor gas).

 

[1] persbericht 15/03/2022, beslissing van het kernkabinet, initieel tot 30 juni 2022: Regering neemt opnieuw maatregelen tegen hoge energieprijzen | Alexander De Croo (premier.be)

[2] Regering neemt opnieuw maatregelen tegen hoge energieprijzen | Alexander De Croo (premier.be)