article banner
VAT

Covid-19: Optimaliseer de btw-aftrek op autokosten voor 2020

Nele Pichal Nele Pichal

In België geldt een btw-aftrekbeperking voor gemengd gebruikte bedrijfswagens (en gerelateerde autokosten). Zo is de btw-aftrek voor normale personenwagens beperkt tot het beroepsgebruik en geldt er een maximum van 50%.

Indien de werknemer voor het gebruik van de bedrijfswagen geen eigen bijdrage levert, moet de werkgever één van de volgende drie methoden toepassen om het beroepsgebruik en aldus de overeenkomstig toegelaten btw-aftrek te bepalen:

  • methode 1: het werkelijk beroepsgebruik waarbij een rittenadministratie per vervoermiddel wordt bijgehouden (manueel of geautomatiseerd)
  • methode 2: het semi-forfait waarbij het percentage privégebruik wordt berekend aan de hand van een formule waarbij het woon-werkverkeer forfaitair op 200 dagen wordt geschat en de uitkomst afhankelijk is van het totaal aantal gereden kilometers
  • methode 3: het algemeen forfait van 35% btw-aftrek.

Bij keuze voor methode 3 moet het forfait van 35% btw-aftrek aangehouden worden gedurende 4 jaar, en dit voor alle wagens in het wagenpark. Een combinatie met de andere methodes is dus niet mogelijk.

Een van de negatieve effecten van de Covid-19 maatregelen, zoals ook de lockdown en de enorme toename in telewerk, is dat de meeste bedrijfswagens significant minder kilometers hebben afgelegd in 2020. Vennootschappen die opteerden voor de methode van het semi-forfait dat gebaseerd is op het aantal gereden kilometers, stuiten op een plotse daling in percentage beroepsgebruik waardoor het recht op aftrek zelfs onder het percentage van het algemeen forfait van 35% zakte.   

In antwoord op een vraag van de heer Joy Donné, heeft de minister van Financiën Vincent Van Peteghem te kennen gegeven bereid te zijn om aan de uitzonderlijke omstandigheden voor het kalenderjaar 2020 tegemoet te komen.

De btw-belastingplichtigen die gebruikmaken van de semi-forfaitaire methode, mogen hun recht op aftrek voor 2020 ook uitoefenen overeenkomstig de methode van het algemene forfait van 35% zonder dat deze methode verplicht gedurende 4 jaar moet worden toegepast. Daarnaast is een combinatie van het forfait van 35% met methode 2 ook toegestaan. De overige voorwaarden met betrekking tot de toepassing van methodes 2 en 3 blijven behouden.

De negatieve financiële impact kan met een slimme combinatie van methodes dan ook enigszins beperkt worden.

Wij zijn uiteraard graag bereid om samen met u deze denkoefening te maken en cijfermatig na te gaan wat de financiële impact kan zijn voor uw bedrijf.