article banner
Btw

No deal Brexit: EORI-nummer nodig

Koenraad De Bie Koenraad De Bie

Op 29 maart 2019 om middernacht zal het Verenigd Koninkrijk (UK) de EU verlaten. Als er een akkoord voor de uitstap is, dan volgt er een overgangsperiode van 30.03.2019 tot 31.12.2020. Tijdens die periode wordt het Verenigd Koninkrijk nog verder beschouwd als een EU-lidstaat en verandert er dus niets tot en met 31.12.2020. Is er geen akkoord (‘no deal Brexit’), dan wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 30.03.2019 beschouwd als een derde land. Ondernemingen die handel drijven met de UK, dienen zich dan ook voor te bereiden om zo weinig mogelijk verstoringen van de handelsstromen te voelen.

Voor de btw-reglementering heeft een ‘no deal Brexit’ als onmiddellijke impact: (1) verkopen van goederen vanuit België aan klanten in het Verenigd Koninkrijk zijn geen intracommunautaire leveringen meer maar worden ‘uitvoeren’ (meestal vrijgesteld van btw), en (2) aankopen van goederen bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk zijn geen intracommunautaire verwervingen meer maar worden ‘invoeren’.

Dit betekent voor een groot aantal van de ondernemingen ook dat zij naar aanleiding van deze ‘invoeren’ en/of ‘uitvoeren’ voor de eerste keer geconfronteerd zullen worden met douaneformaliteiten. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen inzake douane, is het noodzakelijk dat deze ondernemingen beschikken over een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). De ondernemingen dienen zich slechts in één enkele Lidstaat te laten registreren waarbij het EORI-nummer zal erkend worden door alle douaneautoriteiten van de EU. Dit nummer is noodzakelijk om een douaneaangifte te kunnen opstellen. En zonder deze douaneaangifte mogen de goederen niet geladen of gelost worden, en kan er dus geen uit- of invoer plaatsvinden.

Het EORI-nummer kan vandaag reeds op eenvoudige wijze aangevraagd worden via de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Onder het luik ‘Ondernemingen’ klik je verder op ‘EORI’. Bepaalde ondernemingen hebben in dat verband reeds proactief een schrijven gekregen van de Administratie.