article banner
Covid-19

Notariële akte van op afstand? Dit kan met de digitale volmacht!

Kathleen Van Elsacker Kathleen Van Elsacker

Hoewel de quarantaine maatregelen stilaan worden afgebouwd, is voorzichtigheid nog steeds geboden. Een woning kopen, een schenking doen in de veiligheid van je eigen woonkamer? Dit kan sinds kort met de digitale volmacht.

We schreven reeds eerder over het werken met notariële volmachten in ons artikel van 8 april 2020 (Erven en schenken in quarantaine-tijden: wat is de impact van COVID-19?). Deze notariële volmacht was echter nog niet de gewenste oplossing aangezien de verplaatsing naar het notariskantoor nog vereist was.

De digitale volmacht ondervangt dit probleem. Sinds kort is het mogelijk om een notariële volmacht op afstand in orde te brengen, in twee korte stappen.

In een eerste fase zal er een videoconferentie plaatsvinden met de notaris, waarbij de volmacht duidelijk wordt toegelicht. De videoconferentie geldt als een persoonlijke ‘verschijning’ voor de notaris. Daarom is het van belang dat de notaris u te allen tijde kan zien en horen. Vervolgens wordt de digitale volmacht door uzelf en de notaris elektronisch ondertekend via uw e-ID.

In de tweede (en laatste) fase zal een medewerker van het notariskantoor of een door u aangewezen vertrouwenspersoon de eindakte namens u ondertekenen. It’s as simple as that.

Opgelet: deze digitale volmacht kan niet voor alle notariële akten worden gebruikt. Sommige akten zijn nu eenmaal strikt persoonlijk van aard, denk bijvoorbeeld aan een notarieel testament. Hiervoor zal steeds een verplaatsing naar de notaris moeten gebeuren.

Kortom, de digitale volmacht is een welgekomen oplossing, zeker in de huidige omstandigheden. Bovendien zal de notaris voor de digitale volmacht geen ereloon en bijkomende kosten aanrekenen, zolang de coronamaatregelen gelden.