article banner
Social

Voorbereiding van uw sociale verkiezingen 2020: occulte ontslagbescherming 'kandidaten'

Cindy Nys Cindy Nys

In een eerdere blog lichtten wij reeds een aantal basisprincipes toe met betrekking tot de verplichting om sociale verkiezingen te organiseren in de periode tussen 11 en 24 mei 2020.  

Hierna bespreken we kort de ontslagbescherming van kandidaten, die ingaat op dag X-30 (de zogenaamde ‘occulte’ beschermingsperiode die zich situeert in januari 2020). Het is echter geen allesomvattend overzicht inzake de ontslagbescherming van kandidaten.

Zoals geweten genieten kandidaten, zelfs als ze niet verkozen werden, een specifieke ontslagbescherming. De bescherming houdt in dat een bijzondere wettelijk voorgeschreven ontslagprocedure dient te worden nageleefd. Het niet respecteren van deze strikte procedure kan in welbepaalde gevallen de betaling van een beschermingsvergoeding van (maximum) 8 jaar loon tot gevolg hebben.

Deze ontslagbescherming start reeds op de 30ste dag die de aanplakking van het bericht, dat de datum van de sociale verkiezingen aankondigt (dag X-30), voorafgaat. Naargelang de datum van de verkiezingen start deze in de periode van 12 januari tot 25 januari 2020.

Echter, de werkgever neemt in principe pas kennis van de kandidatenlijsten op dag X+35. Naargelang de datum van de verkiezingen start deze in de periode van 17 maart tot 30 maart 2020.

Deze periode van in principe 65 dagen noemt men de ‘occulte’ beschermingsperiode. De werkgever die tijdens deze periode overgaat tot ontslag, neemt het risico een beschermde werknemer te ontslaan (zonder te weten dat hij beschermd was) en daarbij dan ook niet de wettelijk voorgeschreven procedure te volgen. De werkgever komt dan voor financieel onaangename verrassingen te staan.

Het is dus zeker aangewezen om met deze ‘occulte’ beschermingsperiode rekening te houden indien u in uw onderneming ontslagen zou plannen in de ruime periode van december 2019 tot midden mei 2020.

Reeds op de hoogte van de basisprincipes rond de sociale verkiezingen 2020?

We geven je graag enkele handvaten om de juiste vragen te stellen bij de voorbereiding van de verkiezingen. Lees meer.