ESG-compliance en financiering: kan ik betere rentevoeten krijgen voor investeringen in duurzame activa?
Sustainability ESG-compliance en financiering: kan ik betere rentevoeten krijgen voor investeringen in duurzame activa?
Banken en financiële instellingen aligneren hun strategie en manier van zaken doen met de huidige realiteit waarbij ESG steeds meer impact heeft op onze samenleving, het bedrijfsleven en de wetgeving. Deze tendens is enerzijds het gevolg van een algemeen maatschappelijke trend naar duurzaamheid, waar de banken als deelnemers van dit maatschappelijk verkeer reeds op vrijwillige basis aandacht besteden aan ESG, en dan voornamelijk met betrekking tot de milieuaspecten. Anderzijds worden de banken en financiële instellingen ook gedwongen om hun strategie aan te passen door richtlijnen en verordeningen vanuit de Europees Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie (EC), waarbij de bankstrategie en bankactiviteiten grondig beïnvloed worden. Ook de Belgische overheid heeft verschillende initiatieven genomen om duurzaamheid te bevorderen, zoals het Nationaal Energie- en Klimaatplan en het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen.
2 min. leestijd |
ESG-beleid en externe financiering nauw verweven
Sustainability ESG-beleid en externe financiering nauw verweven
Collega Malika El Aissati ging in gesprek met Tine Vandenbussche, Groepsmanager Organisatie & Ontwikkeling bij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), de investeringsmaatschappij van de Vlaamse Overheid die financiering verleent aan bedrijven. Wij zijn alvast benieuwd naar de link tussen een ESG-beleid en externe financiering, en de rol en visie die PMV hierin opneemt.
5 min. leestijd |
Staat duurzaamheid al hoog op je agenda?
Sustainability Staat duurzaamheid al hoog op je agenda?
De verplichte duurzaamheidsverslaggeving voor grote ondernemingen in Europa zal ook kleine en middelgrote ondernemingen mee in het bad trekken. Beschouw het als een ‘call for action’ voor iedere onderneming.
Isabel Derison
|
ESG assurance readiness verzekeren? Dit is uw praktische gids op basis van een driedelige GAP-analyse om tot de juiste inzichten te komen
Advisory ESG assurance readiness verzekeren? Dit is uw praktische gids op basis van een driedelige GAP-analyse om tot de juiste inzichten te komen
We weten ondertussen wat ESG is en hoe ondernemingen duurzaamheidsprincipes moeten integreren in hun bedrijfsvoering. Dat is niet alleen nodig om minder kwaad te doen, maar ook en vooral om te evolueren naar 'regeneratie' of 'meer goed doen'. Dat is geen kleinigheid, en het kan zelfs een enorme uitdaging lijken.
7 min. leestijd |
De fiscale impact van ESG op uw bedrijfswagenpark
sustainability De fiscale impact van ESG op uw bedrijfswagenpark
Dankzij het groeiende bewustzijn rond ESG (Environmental, Social en Governance) wordt het besluitvormingsproces van vennootschappen steeds meer beïnvloed door zaken als energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en deugdelijk bestuur. ESG streeft naar een evenwicht tussen financieel-economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu.v Het verbaast dan ook niet dat ook de fiscale administratie belastingplichtigen (meer bepaald vennootschappen) stimuleert om hun bedrijfswagenpark te vergroenen door een hogere fiscale aftrek toe te staan voor zogenaamde ‘groene wagens’ en de aftrek van ‘brandstofwagens’ verder uit te faseren. Naast de fiscale impact biedt de vergroening van het bedrijfswagenpark ook kansen om vanuit innovatieoogpunt meerwaarde te creëren voor het klimaat en werknemers.
Joke Persoons
|
ESG Countdown: Deep dive in Social materiality
Webinar ESG Countdown: Deep dive in Social materiality
Een ESG-beleid (Environment, Social, Governance) is tijdrovend. Grant Thornton en BECI ondersteunen KMO’s met maandelijkse webinars op het CONNECTS-platform. De sessies – voor iedereen toegankelijk – betrekken talrijke deskundigen en bedrijfsleiders. Ze bespreken theoretische concepten en methodologische instrumenten, maar ook praktische ervaringen, adviezen en ideeën.
ESG Countdown: Deep dive in Environmental materiality
Webinar ESG Countdown: Deep dive in Environmental materiality
Which sustainability risks and opportunities are important for my organisation and what material consequences do my activities have for people and the environment? How do I ensure that I apply the ‘double materiality’ principle? What is my playing field? Worldwide or regional? For each letter in ESG we’ll organize a dedicated session to ‘deep dive’ in the materiality and to learn which projects or actions are most common.