Op 1 dag wegwijs in een balans

13u00 - Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u30 - Start van de opleiding (incl. korte koffiepauze)

Inleiding

Na het overlopen van het cursusprogramma, wordt even stilgestaan bij de noodzaak en de voordelen van het analyseren van jaarrekeningen.

De jaarrekening

Het algemeen concept van een jaarrekening wordt toegelicht, waarbij ook de drie delen van de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) onder de loep genomen worden. Activa, passiva, kosten en opbrengsten worden besproken, met aandacht voor waarderingsregels en de impact hiervan op de gerapporteerde cijfers. Aan de hand van voorbeeldboekingen wordt geïllustreerd hoe een dubbele boekhouding werkt en hoe finaal deze boekingen gerapporteerd worden in balans of resultatenrekening.

17u00 - Einde van het eerste deel en broodjesbuffet

17u30 - Start van het tweede deel

Balanslezen 2.0

In dit hoofdstuk gaan we nog een stap verder en bekijken we hoe we op basis van de jaarrekening veel gebruikte begrippen zoals bedrijfskapitaal (working capital) en netto financiële schuld (net financial debt) kunnen bepalen.
Verder staan we stil bij het opstellen van een cash flow analyse en het herwerken van de resultatenrekening om EBITDA en EBIT te bepalen. Tenslotte bekijken we mogelijke normalisaties en de impact hiervan op bedrijfskapitaal, netto financiële schuld en EBITDA.

Ratio-analyse

Tenslotte overlopen we de meest gebruikte ratio’s, die ons in staat stellen om ons een beeld te vormen van de financiële gezondheid van de geanalyseerde onderneming. Dit wordt verder aangetoond door middel van een aantal voorbeelden.

21u00 - Einde van de opleiding

Spreker Grant Thornton
Peter Vermeiren Senior Manager, Transaction Advisory Services

  • [Antwerpen - exacte locatie volgt]
Tel: 011 75 41 02 Contact: