Grant Thornton is zich bewust van de belangrijke maatschappelijke rol die de organisatie, haar vennoten en haar medewerkers waarnemen op het gebied van de verstrekking van zekerheid aan diverse stakeholders.

Graag meer inzicht in de procedures en controlesystemen op vlak van kwaliteit en onafhankelijkheid? Wil je bovendien ontdekken hoe we zelf corporate governance omzetten in de praktijk?

Raadpleeg het transparantieverslag 2020 [ 2092 kb ] van Grant Thornton in België.

 

Download eerdere edities: 2019 [ 3992 kb ], 2018 (gecorrigeerde versie) [ 3780 kb ], 2018 [ 512 kb ], 2017 [ 738 kb ], 2016 [ 615 kb ], 2015 [ 696 kb ], 2014 [ 2686 kb ]

Rapport Transparantieverslag 2020 Lees meer