article banner

Transparantieverslag

Grant Thornton is zich bewust van de belangrijke maatschappelijke rol die de organisatie, haar vennoten en haar medewerkers waarnemen op het gebied van de verstrekking van zekerheid aan diverse stakeholders.

Graag meer inzicht in de procedures en controlesystemen op vlak van kwaliteit en onafhankelijkheid? Wil je bovendien ontdekken hoe we zelf corporate governance omzetten in de praktijk?

Raadpleeg het transparantieverslag 2022 van Grant Thornton in België.

 

Download eerdere edities: 20212020, 2019, 2018 (gecorrigeerde versie), 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.

Rapport

Transparantieverslag 2022

Lees meer