article banner
Direct Tax

Berekening Voordelen Alle Aard

Bart Verstuyft Bart Verstuyft

Bereken hier het voordeel alle aard dat op uw personenwagen zal worden toegepast voor inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022)

Berekening voordelen alle aard voor bedrijfswagens

Indien een werkgever een personenwagen ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, waarbij het voertuig ook voor persoonlijk gebruik mag gebruikt worden, ontstaat een belastbaar voordeel alle aard (VAA). Dit voordeel alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. De waarde van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Voordelen van alle aard zijn normaal gezien belastbaar voor hun werkelijke waarde. Voor bedrijfswagens wordt de waarde echter forfaitair vastgelegd.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen. Sinds 1 mei 2012 wordt ook rekening gehouden met de ouderdom van de wagen. Na het eerste jaar wordt de cataloguswaarde jaarlijks met 6% verminderd (met een minimum van 70% van de oorspronkelijke waarde). De cataloguswaarde is de nieuwprijs voor particulieren met inbegrip van de opties en werkelijk betaalde btw. Kortingen worden niet in aanmerking genomen. Promotionele kortingen die opgenomen worden in de officiële prijslijsten voor particulieren mogen wel verrekend worden. Sinds 1 januari 2013 wordt het voordeel alle aard voor elektrische wagens berekend op basis van 4% van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. Sinds 1 januari 2017 bedraagt de verworpen uitgave 40% van het voordeel i.p.v. 17% (zonder aftrek van de persoonlijke bijdrage) indien een tankkaart inbegrepen is en/of de werkgever tussenkomt in de brandstofkosten.

Voor zuiver elektrische wagens wordt het voordeel altijd berekend op 4% van de cataloguswaarde.

Voor hybride wagens met minder dan 0,5 kWh batterijcapaciteit per 100 kilogram wagengewicht ("in rijklare toestand", d.w.z. 90% gevulde brandstoftank en een bestuurder van 75 kg) of een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram, die na 1 januari 2018 aangeschaft worden, wordt het voordeel vanaf 2020 berekend op de CO2-uitstoot van het overeenstemmende benzine- of dieselmodel. De overheid zal in samenspraak met de autosector een lijst opstellen met overeenstemmende voertuigen. Indien geen overeenstemmend model beschikbaar is, zal de officiële uitstoot van het hybride voertuig vermenigvuldigd worden met 2,5.

Wijzigingen 2021

  • De referentieuitstoot is verlaagd van 91 gr/km naar 84 gr/km voor dieselwagens en van 111 gr/km naar 102 gr/km voor wagens op benzine of gas.
  • Het minimumbedrag voor het voordeel alle aard is nog niet gecommuniceerd en blijft voorlopig EUR 1.360 per jaar.
  • De indexatiecoëfficiënt voor de solidariteitsbijdrage is verhoogd van 1,3078 tot 1,3222.

Formule Voordeel Alle Aard

Cataloguswaarde x leeftijdsquotiënt x (5,5 + (0,1 x (CO2-uitstoot - referentieuitstoot))) x 6/7

Formule Solidariteitsbijdrage

  • Benzine: ((CO2-uitstoot x € 9) – 768) x indexatiecoëfficiënt
  • Diesel: ((CO2-uitstoot x € 9) – 600) x indexatiecoëfficiënt
  • LPG/Gas: ((CO2-uitstoot x € 9) – 990) x indexatiecoëfficiënt

NEDC of WLTP?

Het volgende standpunt van de RSZ is voorlopig en moet nog definitief bevestigd te worden.

  • Hanteer de NEDC 1.0-waarde als enkel een NEDC-waarde op het gelijkvormigheidsattest wordt vermeld.
  • Hanteer de WLTP-waarde als enkel een WLTP-waarde op het gelijkvormigheidattest wordt vermeld.
  • Indien zowel de NEDC 2.0- als de WLTP-waarde op het gelijkvormigheidsattest worden vermeld, heeft u de keuze.

Deze berekeningsmodule is gebaseerd op artikel 39 en artikel 47 van de wet van 28 december 2011 (Wet houdende diverse bepalingen) zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011 en vervolgens gewijzigd door de programmawet van 29 maart 2012.

Wij hebben al het mogelijke gedaan om deze informatie correct te implementeren in de berekeningsmodule. Evenwel kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of nalatigheid of voor de resultaten die bekomen worden bij de toepassing van deze applicatie. Het gebruik van deze module is op eigen verantwoordelijkheid en risico. De bekomen resultaten zijn louter te informatieven titel.