article banner
BTW Flash

Kleine ondernemingen: Verhoging van de drempel tot €25.000 voor BTW vrijstelling

Lode Agache Lode Agache

Vanaf 1 januari 2016 zal het drempelbedrag voor jaarlijkse omzet waarbij
toepassing kan worden gemaakt van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine
ondernemingen worden opgetrokken van € 15.000 naar € 25.000.

De desbetreffende wetteksten zijn nog niet gepubliceerd en de overgang naar de drempel van € 25.000 is afhankelijk van een machtiging van de Europese Raad.

In afwachting van de goedkeuring van de Raad en de publicatie van de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad werden de nieuwe toepassings-voorwaarden van deze regeling toegelicht via de gepubliceerde FAQ (http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling).

Deze vrijstellingsregeling is optioneel. De onderneming waarvoor het in 2015 gerealiseerde omzetcijfer de drempel van € 25.000 niet overschrijdt en die vanaf 1 januari 2016 wenst te genieten van de vrijstellingsregeling van belasting kan, indien zij aan alle toepassings-voorwaarden voldoet, opteren voor deze regeling via een verklaring van overgang (zie bijlage) die tegen uiterlijk 15 december 2015 moet worden ingediend bij het bevoegd btw-controle-kantoor.