article banner
VAT

Optionele btw-heffing op onroerende verhuur

Lode Agache Lode Agache

Uitgebreide btw-heffing op professionele onroerende verhuur vanaf 1 oktober 2018

Onder de huidige regeling is de "gewone" verhuur van onroerende goederen in principe vrijgesteld van btw. Dit heeft echter eveneens tot gevolg dat de opgelopen btw met betrekking tot de verkrijging, oprichting of verbouwing van het onroerend goed niet aftrekbaar is. Daardoor zal de niet aftrekbare btw deel uitmaken van de kostprijs van het verhuurde onroerend goed en daardoor mogelijks van de huurprijs.

Het zomerakkoord voorzag in een optioneel btw-systeem, waarbij verhuurders de mogelijkheid zouden krijgen om btw aan te rekenen op een professionele verhuur. Echter, op 25 oktober 2017 volgde een persbericht met de boodschap dat de geplande hervorming – omwille van budgettaire redenen – is afgevoerd.

Tijdens de afgelopen begrotingscontrole van 24 maart 2018 werd nu toch een verregaande hervorming van de btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd en aangekondigd.

Met ingang van 1 oktober 2018 zou een optionele aanrekening van btw gelden voor onroerende verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, die "opgericht" of "aanzienlijk vernieuwd" worden (B2B-context) onder volgende voorwaarden:

  • De optie moet worden uitgeoefend door zowel de "verhuurder" als de "btw-plichtige huurder".
  • Btw-herzieningstermijn voor (investeringen voor) het gebouw wordt uitgebreid naar 25 jaar.

Daarnaast zou voor kortdurende verhuur van onroerende goederen (zowel oud als nieuw) de aanrekening van btw verplicht worden (zowel B2B- als B2C-context). Hierbij wordt een uitzondering voorzien voor onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van socioculturele aard.

Dit leidt tot een aanzienlijke besparing voor alle betrokken partijen – eigenaar, bouwheer, dienstverrichters en eindgebruiker – doordat de btw op de oprichtingskosten, onderhoudskosten, latere verbouwingskosten en allerhande andere gerelateerde kosten aftrekbaar zullen zijn.

Het parlement moet deze wijziging nog goedkeuren en het btw-wetboek zal op dit punt dienen te worden aangepast. Nog even afwachten dus hoe één en ander concreet zal worden ingevuld en hoe een (eventuele) overgangsregeling er zal uitzien. Meer nieuws hierover volgt in de komende weken.