Fysieke personen achter vennootschappen

Fysieke personen achter rechtspersonen: te melden aan het UBO-register!
De nieuwe anti-witwaswet is op 16 oktober 2017 in werking getreden. Het was wachten op een Koninklijk Besluit waarin de wijze waarop de informatie zou
Creatie van een UBO-register: de anonimiteit van aandelenbezit brokkelt verder af
Creatie van een UBO-register: de anonimiteit van aandelenbezit brokkelt verder af
Cashflow prognose voor uw bedrijf?
Door de toenemende impact van COVID-19 krijgen heel wat sectoren te maken met een aanzienlijke verstoring van hun supply chain, personeelsbestand en cashflow.
Covid-19 Gepast reageren op COVID-19: 7 stappen om cashflow bij financiële tegenwind te beheersen
Sinds het uitbreken van het Coronavirus ligt de focus van autoriteiten, overheden en bedrijven vooral op de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze
Covid-19 in België: overzicht steunmaatregelen
Recent hebben de federale en regionale overheden maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis (Covid-19 virus) uitgevaardigd. Gezien de omvang van deze
Direct Tax De bedrijfswagen in beweging
Het zomerakkoord van 2018 zorgde voor een drastische wijziging van de aftrekbaarheid van autokosten. Een deel van de wijzigingen trad onmiddellijk in werking,
Accountancy & Business Process Solutions Mag ik als onderneming een vereenvoudigde boekhouding voeren?
In het kader van een vereenvoudigde boekhouding blijven de formaliteiten voor het voeren van de boekhouding beperkt in vergelijking met een boekhouding volgens
De KBO: het belang van een correcte en volledige inschrijving
De Kruispuntbank van Ondernemingen (‘KBO’) is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld
De RSZ-inspecteur krijgt nieuwe bevoegdheden
Terbeschikkingstelling van werknemers door een werkgever ten voordele van een gebruiker is in België in principe strikt verboden (behoudens de wettelijke
Nieuwe regels in verband met oneerlijke marktpraktijken
De wetgever heeft op 4 april 2019 het Wetboek van Economisch Recht (WER) gewijzigd om enkele beschermingsmechanismen in te voeren binnen B2B-relaties. Het doel
Klant in de kijker Interview met Gie Verbunt, CEO IZEN
Een jong en geëngageerd bedrijf in duurzame energie-technologieën laten uitgroeien tot de grootste Belgische installateur van zonnepanelen, dat is wat Gie
Accountancy & Reporting Nieuw WVV en de voorstellingswijze van het eigen vermogen van een BV
Met de invoering van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) wordt ook het begrip ‘maatschappelijk kapitaal’ voor besloten
Direct Tax Tijdelijke gunsttarieven voor het 'mobiliseren' van vrijgestelde reserves
Vennootschappen hebben soms de mogelijkheid om een deel van hun resultaat vrij te stellen door de aanleg van een vrijgestelde reserve. Deze reserves zijn
Accountancy & Reporting e-Stox - het elektronisch aandelenregister van uw vennootschap
De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen biedt besloten vennootschappen,
Direct Tax Berekening Voordelen Alle Aard
Berekening voordelen alle aard voor bedrijfswagens - Indien een werkgever een personenwagen ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, waarbij
Social Voorbereiding van uw sociale verkiezingen 2020: occulte ontslagbescherming 'kandidaten'
In deze bijdrage bespreken we kort de ontslagbescherming van kandidaten, die ingaat op dag X-30 (de zogenaamde ‘occulte’ beschermingsperiode die zich situeert
Nieuw vennootschapsrecht: voortaan makkelijker om alleen een vennootschap op te richten
Bij wet van 23 maart 2019 is het nieuw ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (afgekort ‘WVV’) ingevoerd, dat in de plaats treedt van onder meer het
VAT Europa en de modernisering van btw: update voorstellen en 4 'quick fixes'
Het huidige btw-stelsel werd ingevoerd in 1993 en was bedoeld als tijdelijke overgangsregeling naar een definitief btw-stelsel. Dit definitieve stelsel zal
Aftrekbaarheid managementvergoedingen: een gewaarschuwd man(ager) is er twee waard (bis)
Het is geen geheim dat het management van heel wat bedrijven in handen is van een andere vennootschap. Ofwel gaat het dan over de zogenaamde
Direct Tax De kapitaalloze vennootschap door een fiscale bril
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht op 1 mei onderging de BVBA een volledige metamorfose en werd de BV (besloten vennootschap). Eén
Kwaliteitsnorm voor waardebepalingen
België heeft op het vlak van waardebepalingen noch een specifieke wetgeving, noch een specifieke erkenning. Iedereen die zich geroepen voelt, kan waarderingen
Direct Tax De 'nieuwe' vrijstelling voor sociaal passief - een opportuniteit voor uw onderneming?
Door de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden zijn de ontslagvergoedingen voor beide categorieën gelijkgetrokken. Dit leidde tot een
Insights for growth - Q3 2019
Als groeiadviseurs brengen wij u elk kwartaal nieuwe inzichten over financiële en fiscaal-juridische topics
CEO-fraude - Ook u kan het doelwit zijn!
U heeft wellicht reeds gehoord van CEO-fraude. Maar bent u er zich ook van bewust dat niet alleen grote ondernemingen het slachtoffer worden van deze vorm van
De nieuwe VZW-regels in 12 bullets
Op 1 mei 2019 is het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort ‘WVV’) in werking getreden. Voor bestaande VZW’s betekent dit dat de meeste
Tax & Legal Nieuw vennootschapsrecht: opportuniteiten voor de familiale vermogensplanning
Het parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort ‘WVV’) goedgekeurd, dat in de plaats zal treden van het
Btw Btw op werken uitgevoerd door de huurder aan een gehuurd gebouw
Wat zijn de gevolgen op het vlak van btw bij werken uitgevoerd door een belastingplichtige aan een gebouw dat hij huurt en die al dan niet geheel of
Btw Sale en lease-back: zonder btw, maar ook zonder herziening van btw
Het afsluiten van een sale en lease-back overeenkomst met betrekking tot een onroerend goed, dat door een belastingplichtige in eerste instantie in
Insights for growth - Q2 2019
Als groeiadviseurs brengen wij u elk kwartaal nieuwe inzichten over financiële en fiscaal-juridische topics
Accountancy & Reporting MyInsights, uw digitale toekomst
Bij het runnen van uw bedrijf komt heel wat administratie kijken. Al deze boekhoudkundige en administratieve taken vragen aanzienlijk veel van uw tijd. Maar
Btw Nieuwe regeling inzake btw en verhuur: FAQ verduidelijkt
Sinds 1 januari 2019 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de onroerende verhuur optioneel aan btw te onderwerpen. Tegelijkertijd zorgde de betreffende
Social Voorbereiding van uw sociale verkiezingen in 2020
Tussen 11 en 24 mei 2020 worden er opnieuw sociale verkiezingen gehouden. Tijd dus om de voorbereiding alvast te starten. De eerste stap in de formele
Direct tax Mobiliteitsbudget - milieuvriendelijke vervoersalternatieven
Op 1 maart 2019 is de regeling inzake het mobiliteitsbudget in werking getreden, een maatregel die kadert in het streven naar een milieuvriendelijkere
Direct tax Impact vrijgestelde buitenlandse inkomsten op belastingverminderingen
Een Belgisch rijksinwoner is verplicht om in zijn Belgische aangifte in de personenbelasting zijn wereldwijd inkomen aan te geven, zelfs wanneer dit
Btw Btw-tarief toepasselijk op menu's
Vanaf 1 januari 2010 is de tariefverlaging van 21% naar 12% van toepassing op restaurant- en cateringdiensten, het verschaffen van dranken daaronder niet
Btw Schepen voor de volle vaart op zee - nieuwe definitie en toepassingsvoorwaarden
Naar aanleiding van de wetswijziging van 29 november 2017 en de diverse recente Europese arresten met betrekking tot de kwalificatie van een “zeeschip” en de
Belastingwijzer 2019
Onze belastingwijzer biedt een handig overzicht van de meest voorkomende belastingtarieven.
UBO-register - update
De nieuwe FAQ over het UBO-register is op 2 april 2019 gepubliceerd, waarin enkele voorheen onduidelijke situaties worden verhelderd.
Direct Tax Terbeschikkingstelling gratis woonst: vraag uw geld terug!
De wijziging inzake het voordeel alle aard voor het ter beschikking stellen van een gratis woonst werd uitgebreid toegelicht in een eerdere blog. We willen
Nieuwigheden inzake winstuitkering in besloten vennootschappen
Zoals u vast al heeft vernomen, heeft het parlement op 28 februari 2019 het nieuw ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (afgekort ‘WVV’) goedgekeurd,
Btw Optionele btw-heffing op professionele verhuur: welke gebouwen en hoe btw recupereren?
In een mededeling van 9 januari jl. geeft de Administratie toelichting bij enkele punten uit de nieuwe regeling inzake de optionele btw-heffing op
Btw No deal Brexit: EORI-nummer nodig
Op 29 maart 2019 om middernacht zal het Verenigd Koninkrijk (UK) de EU verlaten. Als er een akkoord voor de uitstap is, dan volgt er een overgangsperiode van