Fysieke personen achter vennootschappen

Fysieke personen achter rechtspersonen: te melden aan het UBO-register!
De nieuwe anti-witwaswet is op 16 oktober 2017 in werking getreden. Het was wachten op een Koninklijk Besluit waarin de wijze waarop de informatie zou
Creatie van een UBO-register: de anonimiteit van aandelenbezit brokkelt verder af
Creatie van een UBO-register: de anonimiteit van aandelenbezit brokkelt verder af
Insights for growth - Q2 2020
Als groeiadviseurs brengen wij u elk kwartaal nieuwe inzichten over financiële en fiscaal-juridische topics
Besparing van erfbelasting via generation skipping: waag jij de sprong?
We leven alsmaar langer. Bovendien blijft de levensverwachting elk jaar stijgen. Erfenissen komen dus vaker terecht bij een meer vermogende generatie van
Social Detachering naar Nederland? Vergeet de meldingsplicht niet!
Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de Europese Economische
Direct Tax Fiscale consolidatie of de overdracht van verliezen tussen verbonden vennootschappen
Vennootschappen die reeds 5 jaar lang via een deelneming van minstens 90% verbonden zijn, hebben de mogelijkheid om hun fiscaal verlies van aanslagjaar 2020
Direct Tax Liquidatiereserve – Gunsttarief eindelijk van toepassing
In september 2014 bedroeg de roerende voorheffing op de uitkering van reserves bij vereffening (i.e. liquidatiebonus) slechts 10%. Nadien steeg het tarief
What can go wrong?
Een auditdossier bevat veel meer dan cijfers en hun onderbouwing. Mede door de invoering van de ISA-normen (de ‘International Standards on Auditing’) start de
Transaction Advisory Waarderen van bedrijven met verschillende soorten aandelen
Sinds de invoering van het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is het voor vennootschappen mogelijk om verschillende soorten aandelen of
Accountancy & Business Process Solutions Nieuwe jaarrekeningmodellen voor neerlegging bij de NBB
De inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan heeft een invloed op de
Direct Tax Kosten klantenevenement - terug naar af
In 2018 aanvaardde de toenmalige Minister van Financiën de volledige aftrekbaarheid van kosten van een evenement, georganiseerd voor bestaande of potentiële
Onevenwichtige bepalingen in B2B-overeenkomsten en algemene voorwaarden...
De wetgever heeft op 4 april 2019 het Wetboek van Economisch Recht (WER) gewijzigd om enkele beschermingsmechanismen in te voeren binnen B2B-relaties. Het doel
Covid-19 - Nieuwe fiscale maatregelen in aantocht
Bij de start van de Covid-19 crisis hebben de federale en regionale regeringen meteen enkele fiscale (en andere) maatregelen ingevoerd. Deze waren in eerste
Notariële akte van op afstand? Dit kan met de digitale volmacht!
Hoewel de quarantaine maatregelen stilaan worden afgebouwd, is voorzichtigheid nog steeds geboden. Een woning kopen, een schenking doen in de veiligheid van je
Achtergestelde lening op 3 jaar van PMV tegen impact van Coronacrisis
Heel wat Vlaamse bedrijven worden geconfronteerd met de impact van het Coronavirus. PMV heeft haar arsenaal van financieringsmaatregelen uitgebreid met een
Restructuring Inwerkingtreding Belgische garantieregeling
De regeling zoals goedgekeurd bij K.B. van 14 april 2020 beoogt het verstrekken van kortetermijnliquiditeiten aan Belgische kredietnemers te verzekeren. De
Acute liquiditeitsissues door Covid-19
Wij ondersteunen ondernemingen die met financiële problemen te maken krijgen, variërend van financiële underperformance tot acute liquiditeitsproblemen. Door
Versoepeld regime voor het organiseren van vergaderingen in coronatijden
Gezien het houden van vergaderingen als gevolg van de huidige veiligheidsmaatregelen, genomen door de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de bestrijding
Erven en schenken in quarantaine-tijden: wat is de impact van COVID-19?
Op korte termijn heeft COVID-19 eenieders leven aanzienlijk veranderd. Gezien de omvang van de crisis hebben de federale en regionale overheden al verscheidene
Cashflow prognose voor uw bedrijf?
Door de toenemende impact van COVID-19 krijgen heel wat sectoren te maken met een aanzienlijke verstoring van hun supply chain, personeelsbestand en cashflow.
Algemene vergadering in tijden van Covid-19
Op 29 maart 2020 werden er diverse volmachtbesluiten genomen door de minister van justitie Koen Geens. Eén van deze volmachtbesluiten bevat maatregelen voor
Covid-19 Gepast reageren op COVID-19: 7 stappen om cashflow bij financiële tegenwind te beheersen
Sinds het uitbreken van het Coronavirus ligt de focus van autoriteiten, overheden en bedrijven vooral op de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze
Covid-19 in België: overzicht steunmaatregelen
Recent hebben de federale en regionale overheden maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis (Covid-19 virus) uitgevaardigd. Gezien de omvang van deze
Direct Tax De bedrijfswagen in beweging
Het zomerakkoord van 2018 zorgde voor een drastische wijziging van de aftrekbaarheid van autokosten. Een deel van de wijzigingen trad onmiddellijk in werking,
Accountancy & Business Process Solutions Mag ik als onderneming een vereenvoudigde boekhouding voeren?
In het kader van een vereenvoudigde boekhouding blijven de formaliteiten voor het voeren van de boekhouding beperkt in vergelijking met een boekhouding volgens
De KBO: het belang van een correcte en volledige inschrijving
De Kruispuntbank van Ondernemingen (‘KBO’) is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld
De RSZ-inspecteur krijgt nieuwe bevoegdheden
Terbeschikkingstelling van werknemers door een werkgever ten voordele van een gebruiker is in België in principe strikt verboden (behoudens de wettelijke
Nieuwe regels in verband met oneerlijke marktpraktijken
De wetgever heeft op 4 april 2019 het Wetboek van Economisch Recht (WER) gewijzigd om enkele beschermingsmechanismen in te voeren binnen B2B-relaties. Het doel
Klant in de kijker Interview met Gie Verbunt, CEO IZEN
Een jong en geëngageerd bedrijf in duurzame energie-technologieën laten uitgroeien tot de grootste Belgische installateur van zonnepanelen, dat is wat Gie
Direct Tax Tijdelijke gunsttarieven voor het 'mobiliseren' van vrijgestelde reserves
Vennootschappen hebben soms de mogelijkheid om een deel van hun resultaat vrij te stellen door de aanleg van een vrijgestelde reserve. Deze reserves zijn
Accountancy & Reporting Nieuw WVV en de voorstellingswijze van het eigen vermogen van een BV
Met de invoering van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) wordt ook het begrip ‘maatschappelijk kapitaal’ voor besloten
Accountancy & Reporting e-Stox - het elektronisch aandelenregister van uw vennootschap
De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen biedt besloten vennootschappen,
Direct Tax Berekening Voordelen Alle Aard
Berekening voordelen alle aard voor bedrijfswagens - Indien een werkgever een personenwagen ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, waarbij
Social Voorbereiding van uw sociale verkiezingen 2020: occulte ontslagbescherming 'kandidaten'
In deze bijdrage bespreken we kort de ontslagbescherming van kandidaten, die ingaat op dag X-30 (de zogenaamde ‘occulte’ beschermingsperiode die zich situeert
Nieuw vennootschapsrecht: voortaan makkelijker om alleen een vennootschap op te richten
Bij wet van 23 maart 2019 is het nieuw ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (afgekort ‘WVV’) ingevoerd, dat in de plaats treedt van onder meer het
VAT Europa en de modernisering van btw: update voorstellen en 4 'quick fixes'
Het huidige btw-stelsel werd ingevoerd in 1993 en was bedoeld als tijdelijke overgangsregeling naar een definitief btw-stelsel. Dit definitieve stelsel zal
Aftrekbaarheid managementvergoedingen: een gewaarschuwd man(ager) is er twee waard (bis)
Het is geen geheim dat het management van heel wat bedrijven in handen is van een andere vennootschap. Ofwel gaat het dan over de zogenaamde
Direct Tax De kapitaalloze vennootschap door een fiscale bril
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht op 1 mei onderging de BVBA een volledige metamorfose en werd de BV (besloten vennootschap). Eén
Kwaliteitsnorm voor waardebepalingen
België heeft op het vlak van waardebepalingen noch een specifieke wetgeving, noch een specifieke erkenning. Iedereen die zich geroepen voelt, kan waarderingen
Direct Tax De 'nieuwe' vrijstelling voor sociaal passief - een opportuniteit voor uw onderneming?
Door de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden zijn de ontslagvergoedingen voor beide categorieën gelijkgetrokken. Dit leidde tot een
Insights for growth - Q3 2019
Als groeiadviseurs brengen wij u elk kwartaal nieuwe inzichten over financiële en fiscaal-juridische topics
CEO-fraude - Ook u kan het doelwit zijn!
U heeft wellicht reeds gehoord van CEO-fraude. Maar bent u er zich ook van bewust dat niet alleen grote ondernemingen het slachtoffer worden van deze vorm van